FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zákon dialektiky materialistickej


zákon dialektiky materialistickej

- podľa dialektického materializmu objektívne pôsobiaci univerzálny základný zákon pohybu a vývoja prirody, spoločnosti a ľudského myslenia, a síce:

zákon jednoty a boja protikladov
zákon negácie negácie
zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kavlitatívne.