FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Základňa - druhy/príklady


základňa - druhy/príklady

podstava

základňa krmovinová
základňa letecká
základňa obldĺžniíka
základňa pokusná
základňa štvorca
základňa trojuholníka
základňa vojenská