FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Začiatok stredoveku


začiatok stredoveku

- sa datuje rokom 313, keď ediktom milánskym bolo v Rímskej ríši zrovnoprávnené kresťanstvo s ostatnými náboženstvami. Niekedy sa uvádzajú aj iné roky a významné udalosti (napríklad rok 476, keď po dobytí Ríma zanikla Západorímska ríša; rok 529, keď cisár Justinián dal zatvoriť platónsku Akadémiu a Benedikt z Nursie založil benediktínske opátstvo Monte Cassino ( L623;39).