FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zachovanie


zachovanie

- udržanie, zachránenie pred zánikom, spôsobenie, že niečo zostane. Napr. Hegel používal termín 'zachovanie' pri charakterizovaní pohybu absolútnej idey.