FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Xenofón


Xenofón (ok. 430 pr. n. l. Atény - 355 pr. n. l. Korint) Kód: 538

- grécky spisovateľ, autor neskôr v staroveku obľúbených spisov z rôznych odborov. Ako príslušník zámožných vrtiev a žiak Sokratov mal odmietavý vzťah k aténskej demokracii a sympatizoval so Spartou; príznačný je jeho obdiv k silnej osobnosti. R. 401 sa pripojil k výprave Kýra Mladšieho; osudy gréckych žoldnierov po Kýrovej smrti opísal v Anabáze.

V spisoch populárne-filozofických (Obrana Sokratova, Spomienky na Sokrata, Symposion) opísal postavu Sokrata a vyložil jeho učenie. V Sokratovom duchu kládol dôraz na rozumové poznanie a odborné znalosti ( L157;687).

----------
Xenofón>