FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Wittelsbachovci


Wittelsbachovci

- nemecký ąµachtický rod,, v 11. stor. grófi zo Scheyernu, falcgróf Otto dostal od Fridricha I. Barbarossu 1180 vojvodstvo bavorské a jeho syn Porýnie-Falcko. R. 1255 rod rozdelený na bavorskú a falckú vetvu, ktorej členovia boli jedným zo 7 kurfirstov, jej vetva vládla 1654-1718 vo ©védsku, 1777 spojila Bavorsko a Falcko, 1806 získala titul bavorských kráµov, 1918 zosadená ( L715;798).

Wittelsbachovci sídlili v Mníchove od 1255 do 1918.