FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Windows


Windows Kód: 515

- grafické prostredie, nadstavba operačného systému MS-DOS, určená na uľahčenie obsluhy počítača, súčasnú prácu s viacerými aplikačnými programami. Windows umožňuje výmenu dát medzi aplikačnými programami a umožňuje spravovanie a organizáciu súborov, adresárov a celých diskov.

Pracovná plocha (515) na obrazovke monitora napodobňuje plochu pracovného stola. Po pracovnej ploche možno presúvať okná (515); s oknami možno rôznymi spôsobmi manipuloať.

----------
Windows>