FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Whewell, w.


Whewell, William (1794 - 1866) [ju'l]

- anglický vedec, postupne profesor matematiky, mineralógie a filozofie morálky v Cambridge. S jeho menom sa spája osamostatnenie filozofie vedy ako disciplíny. Presadzoval vo vedách aplikáciu indukcie, ktorá podľa neho nie je iba hromadením nových faktov, ale aj tvorbou všeobecných zákonov, ktoré ako také nejestvujú ani v jednom z týchto faktov.