FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Weber, m.


Weber, Max (21. 4. 1864 Erfurt - 14. 6. 1920 M?nchen) Kód: 242

- nemecký sociológ, ekonóm a politik. Profesor vo Freiburgu (1894-97), v Heidelbergu a napokon (1919-1920) v Mníchove. Zakladateľ sociológie náboženstva. Jeho snahou bolo povýšiť sociálne vedy na úroveň prísnej vedeckosti, a to tým, že skúmal ich metódy a chápal ich ako čisto opisné. Weber sa usiloval striktne rozlišovať skúsenostné vedy a hodnotiace posudzovanie, jednostranné partikulárne poznanie a uchopovanie totálneho, empirickú skutočnosť a podstatu bytia. Na rozdiel od Diltheyovej teórie intuitívneho chápania musí podla Webera chápajúca sociológia ako "veda, ktorá chce výkjladom pochopiť sociálne konanie a tým príčinne objasniť jeho priebeh a jeho účinky", pýtať sa rocionálne na účel a prostriedky, pretože iba tým môže chápanie dosiahnuť obzvlášť vysokú evidentnosť. Ako pomocný pojem vyvinul Weber pojem ideálneho typu.

------------
Weber, M.>