FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzťah pracovný


vzťah pracovný

- vzťah medzi občanom a zamestnávateľom, resp. družstvom v pracovnom procese; môže mať rôznu formu: pracovný pomer, pracovné vzťahy členov výrobných družstiev, pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ap. ( L715;573).