FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vz»ah paradigmatický


vz»ah paradigmatický

- relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré moľno zameni» v danom kontexte. Paradigmatické vz»ahy spolu so syntagmatickými vz»ahmi tvoria ątruktúru jazyka ( L572;94).