FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzťah medziosobnostný


vzťah medziosobnostný

- subjektívne prežívaný vzťah medzi ľuďmi, ktorý sa objektivne prejavuje v charaktere a spôsoboch medziosobnostnej interakcie, t. j. vo vzájomnom pôsobení ľudí pri ich spoločnej činnosti a styku.