FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vz»ah medziµudský


vz»ah medziµudský

- v psychológii: vz»ah medzi dvoma alebo viacerými osobami; rozliąuje sa:

vz»ah medziµudský primárny
a
vz»ah medziµudský sekundárny

( L571;236).