FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vznik zeme


vznik Zeme

- podproces vzniku planét Slnečnej sústavy. Predpokladá sa, že v priebehu tohto procesu sa asi 99% súčasnej hmoty Zeme nazhromaždilo za 10ü (n=7) až 10ü (n=8) rokov. Na raste Prazeme sa zúčastňovali aj malé telesá s hmotnosťou zodpovedajúcou nanajvýš jednej tisícine dnešnej hmotnosti Zeme, s maximálnym polomerom (2-5).10ý km. Veľké telesá zapríčinili už od začiatku vývoja Zeme heterogenitu jej hustoty.

K výraznej hustotnej diferenciácii prispieval najmä vzrast teploty a zahrievanie hmoty, predovšetkým ako následok rozpadu rádioaktívnych prvkov. Vyrovnávanie rozdielov v hustote vyvolalo pohyb ľahších hmôt v gravitačnom poli Zeme v smere menšieho tlaku, t. j. k jej povrchu. Ťažšie látky naopak klesali. Výsledkom tejto diferenciácie bolo utvorenie koncentricky zoradených vrstiev - geosfér, líšiacich sa chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. V centre Zeme sa začal tvoriť zárodok zemského jadra, obklopeného zemským plášťom. Z najľahších a ľahko taviteľných zložiek hmoty, ktoré sa oddelili od zemského plášťa, vznikala zemská kôra.

V procesoch chladnutia a tvrdnutia sa z prvotnej zemskej kôry stala tepelne málo vodivá vrtsva, ktorá podmienila nerovnomerné hromadenie tepla pod zemskou kôrou. V tejto etape sa tvorili prvotné oceány, resp. oceánska kôra. Prvotné štádium diferenciácie a rozlíšenie ľahších kyslejších hornín od ťažších hornín bázickejších uzatvorilo predgeologickú etapu vo vývoji Zeme ( L206;8-9).

-------------
vznik Zeme>