FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vznik apórie


vznik apórie

- prebieha tak, že sa stotožňujú dve odlišné roviny usudzovania: matematický, idealizovaný proces, v ktorom narábame s idealizovaným objektom v idealizovaných podmienkach, a faktuálny proces, v ktorom myšlienkovo narábame so zmyslovo-názorným empirickým objektom v reálnych podmienkach ( L65;180).