FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzdelanie všeobecné


vzdelanie všeobecné

- vzdelanie zahřňajúce poznatky potrebné pre ďalšie vzdelávanie a bežný život jedinca. Poskytujú ho všeobecnovzdelávacie inštitúcie, napr. základné školy ( L715;788).