FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vzájomnos»


vzájomnos» = reciprocita

- vzájomné vz»ahy, styky, obyčajne priateµské, obojstrannos» ( L211;342).

-------------
vzájomnos»>