FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Význam logický


význam logický

- dôležitý významový útvar, ktorý tvorí ten význam slova alebo ten konštituent významu slova, od ktorého závisí správnosť usudzovania.