FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Význam jazykový (štrukturalizmus)-e


význam jazykový ( štrukturalizmus)-E

E1
"... význam určitého jazykového elementu sa dá stanoviť na úrovni siete jeho funkčných vzťahov k iným elementom jazyka. ... za nositeľa významu jazykového elementu sa ... (pokladajú) funkčné vzťahy, v ktorých sa tieto elementy nachádzajú v rámci celku lingvistickej štruktúry." ( L62;106)