FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývojovosť


vývojovosť

- aspekt, stránka diania, ktorá spočíva v takom vznikaní stavov alebo foriem bytia, že sa utvára ich rad javiaci sa nám ako vzostupný podľa zložitosti, bohatosti, diferencovanosti, dokonalosti a pod. Spomedzi významových útvarov, v ktorých kondenzuje poznávanie vývojovosti, je veľmi dôležitá kategória vývojovosti a rozmanité pojmy vývoja, evolúcie, emergencie, revolúcie atď. Výsledok reflexie vývojovosti závisí od kategórií, ktoré v tejto reflexii intervenujú.