FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývoj vedy (transcendentalizmus)-e


vývoj vedy ( transcendentalizmus)-E

E1.
Transcendentalistické koncepcie vedy sa viac inšpirujú Kantom než Hegelom. "Patria sem nielen novokantovské koncepcie ( Natorp, Cassirer), ale aj neoracionalistické ( Gonseth, Bachelard, Piaget). Charakterizuje ich predovšetkým procesualizácia rozumu. Rozum chápu ako činný, vyvíjajúci sa a pokúšajú sa pojmovo vyjadriť zákon vývoja rozumu. ...Zriekajú (sa) princípu totožnosti myslenia a bytia. ((122-123)) Predmet vedy je podľa nich utváraný vedeckým myslením...." ( L83;122-123)