FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vývoj vedy (novohegelovstvo)-e


vývoj vedy ( novohegelovstvo)-E

E1.
Novohegelovské koncepcie vedy sú idealistickodialektické. Kladú proti sebe rozum a um, metafyziku a dialektiku, striktne sa pridřľajú princípu totoľnosti myslenia a bytia. Komplikácie vo vz»ahu teórie a reality chápu "len ako epizódy v súhrnných dejinách ducha". Vyznačujú sa monotónnym univerzalizmom: empirickú podobu vývoja vedeckého poznania chápu výlučne ako ilustráciu vývoja na rovine reflektovanej v samopohybe strikne pojmového myslenia. (cf. L83;122)