FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývoj literatúry


vývoj literatúry

- zmeny literatúry v historickom slede, vývojové premeny v literárnej štruktúre. Ľudia nezačínajú vždy znova od začiatku, ale tak, že nadväzujú (casto aj podvedome) na činnosť predchádzajúcich generácií avyužívajú ich skúsenosti. Preto aj diela, ktoré sú výsledkom literárnej činnosti, sú vo vzájomnej súvislosti: buď sa podobajú dielam už vytvoreným alebo sa od nich odlišujú. Zmeny zasahujú všetky zložky literárnej štruktúry, výstavbu tematickú, jazykovú i kompozičnú, a týkajú sa diela ako celku. Premieňajú sa dominanty, na pozadí starých žánrov vznikajú nové. Východiskom pre pochopenie premien v literatúre je človek ( L1258;52).