FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vysvetlivka


vysvetlivka

- ústna alebo písomná poznámka, dodatok majúci za cieµ prispie» k lepąiemu pochopeniu, vysvetleniu, objasneniu niečoho ( L211;306).