FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výrok (logika výroková)


výrok ( logika výroková)

- je výraz, ktorým sa tvrdí, že niečo je, alebo nie je (že niečo bolo, alebo nebolo, bude, alebo nebude), za predpokladu, že o tomto tvrdení možno rozumne povedať, že je pravdivé, alebo že je nepravdivé. Výroková logika rozlišuje jednoduché výroky (35) a zložené výroky (35) ( L332;93).