FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výrok (logika matematická)


výrok ( logika matematická)

- čokoľvek v jazykovom tvare, čo vyjadruje nejaké tvrdenie, alebo čokoľvek v jazykovom tvare, čomu možno priznať pravdu alebo nepravdu. Výrok je taká gramatická veta, pre ktorú má zmysel otázka na jej platnosť (správnosť, pravdivosť), t. j. otázka, či ten výrok platí, alebo či ten výrok neplatí. Namiesto slov "platí" a "neplatí" používajú sa aj slová "správny" a "nesprávny" alebo "pravdivý" a "nepravdivý". Pretože pri vyrokoch má zmysel otázka na platnosť, z hľadiska platnosti rozonávame výroky platné a neplatné ( L520;11 L1197;11).