FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výrok jednoduchý (logika výroková)


výrok jednoduchý ( logika výroková)

- je výrok (výr. logika), ktorý neobsahuje zloľky, ktoré by samy boli výrokmi ( L332;93).