FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výraz algebraický - odkazy


výraz algebraický - odkazy

algebra

dosadenie do algebraického výrazu

jednočlen

koeficient
koeficient číselný
koeficient polynómu

mnohočlen
monóm

polynóm

útvar geometrický

vyčíslenie algebraického výrazu
výraz algebrický počtový
výraz počtový