FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výkaz účtovný


výkaz účtovný

- zostava usporiadaná tak, aby sa už na základe formálnej úpravy dala použiť v riadení, aby bola zdrojom požadovaným spôsobom usporiadaných informácií na rozborovú činnosť. Obsahuje celý rad vhodne zvolených a cieľavedome usporiadaných ukazovateľov. Súbor ukazovateľov je tu zostavený podľa účelu, na ktorý sa informácie poskytujú, s prihliadnutím na existujúci charakter účtovníctva a metodiku, podľa ktorej sa údaje v účtovníctve zobrazujú ( L216; 263).