FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vygotskij, l. s.


Vygotskij, Lev Semionovič (1896 - 1934)

- ruský psychológ. Zaoberal sa všeobecnou, detskou, porovnávacou a klinickou psychológiou. Vypracoval teóriu vývinu ľudskej psychiky: zaviedol o. i. pojem zóny najbližšieho vývinu.