FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výchova výtvarná


výchova výtvarná

- vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností. Je súcasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden z estetickovýchovných predmetov. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty vizuálne média a riešenie priestoru, rozvíja produktivne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách ( L1039;244).