FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výchova občianska


výchova občianska

- výchova k občianstvu, ktorej cieľom je utvárať u žiakov hodnoty a postoje, ktoré zaujíma demokratická spoločnosť, rozvíjať schopnosť žiť v spoločnosti a plniť role občana a vybaviť mladých ľudí príslušnými znalosťami ( L1039;135).

--------------------
výchova občianska>