FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výchova komunistická


výchova komunistická

- proces pretvárania podstaty človeka, ktorý mu umoľňuje sta» sa subjektom komunistickych vz»ahov ( L53;238).