FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výchova estetická


výchova estetická

- umelecká výchova a pestovanie citovych vzťahov k prírode, ľuďom a veciam, k prežívaniu krásy; chápanie a prežívanie umeleckého stvárnenia skutočnosti a vlastná umelecká tvorba žiakov; jeden z vyučovacích predmetov ( L1039;63).