FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vrstva


vrstva

- množstvo látky plošne rozloženej na povrchu niečoho alebo medzi niečím. Predstava vrstvy alebo pojem vrstvy plní vo filozofii dôležitú funkciu, napr. v ponímaní skutočnosti ako poriadku vrstiev bytia - trebárs u Aristotela, ktorý rozlíšil päť vrstiev:

- najnižia vrstva HYLE
- vrstva vecí
- vrstvá živých bytostí
- vrstva duší
- najvyššia vrstva ducha.

V takejto alebo podobnej podobe sa ontologické učenie/teória vrstiev zachovalo až do súčasnej filozofie ( L154;638). Pojem vrstvy sa výdatne používa aj pri filozofickej a špeciálnovednej reflexii spoločnosti, osobnosti a pod.

---------
vrstva>