FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vrása


vrása

- vlnovité prehnutie vrstiev zemskej kôry, pri ktorom sa priestor pôvodne horizontálne uložených vrstiev skracuje. Vzniká pri tangenciálnych poruchách zemskej kôry vyvolaných bočným tlakom. Každá vrása je zložená z časti vyklenutej nahor (antiklinála), z časti prehnutej nadol (synklinála) a z ramien spájajúcich vrcholy antiklinál a synklinál. K hlavnym typom vrás (podľa polohy osovej roviny, ktorá delí na polovicu uhol zovretý ramenami vrásy) sa zaraďujú priame, šikmé, prevrátené, ležaté, ponorené, vejárovité a i. Vrásy môžu byť veľmi malé aj obrovských rozmerov (megaantiklinála, megasynklinála, veľvrása) ( L206;674-675).

--------
vrása>