FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vôľa slobodná (minaŕík, k.)


vôľa slobodná ( Minaŕík, K.)

- vôľa slobodná len zčasti, nie úplne, pretože chcenie človeka je obmedzované vonkajšími okolnosťami i vnútornými sklonmi, mravnými hľadiskami a psychologickými následkami výchovy. V širšom zmysle slobodná vôľa neexistuje vôbec ( L396;407).