FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vôľa (schopenhauer, a.)


vôľa ( Schopenhauer, A.)

- slepá, iracionálna a bezcieľna podstata sveta (124), analogon kantovskej veci osebe. Prejavuje sa (objektivuje sa) v podobe sveta, materiálnych predmetov.

V pomere k telu (124) je vôľa jeho zvnútornením.

Vôľa je chcenie prejavujúce sa vo svete.

Vôľa spočíva vo všetkých veciach a prejavuje sa v rozličných podobách (prírodné sily).