FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Voda (táles)-i


voda (Táles)-I

I1.
Voda je podľa Tálesa základom vzniku a rozvoja všetkého súcna: ňou "chcel vysvetľovať vznik celého sveta a každej jednotlivej veci. Bol to prvý krok k vysvetľovaniu sveta z neho samého, a nie pomocou mimoobjektívnych činiteľov. Voda je tiež prameňom pohybu a života." (cf. L23;66)