FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vnímanie (piaget, j.)


vnímanie ( Piaget, J.)

- vzniká z primárnych senzorickomotorických reakcií, ktoré sa stávajú pohyblivejšie a bohatšie, najmä v situáciách, ktoré sú príliš komplexné na to, aby mohli byť štruktúrou okamžitou.

Vnemy sú závislé od vnemového poľa, no nie sú výsledkami vnímania (vnímacej činnosti), hoci sú ním podmienené. No na druhej strane vnemy nie sú ani v počiatočných štádiách ešte štruktúrované. Ich štrukturácia sa odhoráva činnosťou jedinca, ktorý sa s realitou stýka a vytvára senzorickomotorickou činnosťou celostné, ale sprvu neadekvátne schémy.

Vnímanie je subjektívne skresľujúce, pretože jedinec nadväzuje síce bezprostredný kontakt s predmetom, ale ide iba o kontakt čiastočný. Štruktury, ktoré vytvára vnímanie, sú štatistickej povahy a na rozdiel od myšlienkových štruktúr sú nevratné.

Vnímanie sa vzájomne ovplyvňuje s myslením, samo osebe by nikdy nedospelo k poznaniu napr. toho, že slnko na východe nevychádza, ale že Zem sa otáča okolo svojej osi ( L885;110).