FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vnímanie - druhy/príklady


vnímanie - druhy/príklady

algézia

halucinácia

videnie

vnímanie času
vnímanie mimozmyslové
vnímanie priestoru
vnímanie tvaru
vnímanie vzdialenosti
vnímanie zmyslové