FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vlastný


vlastný vlastný (FT)

- patriaci niekomu ako vlastníctvo; náležiaci niekomu/niečomu, prislúchajúci k niekomu/niečomu, priamo súvisiaci s; pochádzajúci z pokrvného príbuzenstva, príbuzný rodom, rodný; urobený, vytvorený samou osobou (obyčajne vlastnoručne), vlastnoručný; tvoriaci podstatu veci, patriaci k veci samej; skutočný, pravý ( L211;119).