FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Višišta-ádvaita


višišta-ádvaita

- smer védánty predstavujúci rozlišujúci nedualizmus, ktorého zakladateľom je Rámánudža.

Podľa Rámánudžu existujú tri reality: hmota, duša a boh, pričom materiálne telo je podriadené individuálnej duši a boh vládne nad nimi obidvoma. Bez boha môže tak duša ako aj hmota jestvovať iba ako čistý pojem, ale nie ako skutočnosť.

Cieľom snažení indivídua je oslobodiť sa od materiálnej existencie, čo sa dosahuje prostredníctvom duševnej aktivity, poznania a lásky k bohu, ktorá je osobitne dôležitá.

Višišta-ádvaita bola spojená s kultom boha Višnu ( L53;540, 541).

------------------
višíšta-ádvaita>