FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viete, f.


Viete, Francois (1540 - 1603 Parríž)

- francúzsky matematik, povolaním právnik. Záujem o astronómiu ho priviedol k tomu, že sa začal zaoberať trigonometriou a algebrou.

Algebra sa v prácach F. Vieta stáva všeobecnou vedou o algebraických rovniciach, založenou na písmenovom kalkule. 1591 Viete po prvý raz zaviedol písmenové označovanie nielen neznámych veličín, čo sa ostatne dialo už aj pred ním, ale aj pre dáta, t. j. pre koeficienty rovníc. To po prvý raz umožnilo vystihnúť vlastnosti rovníc a ich koreňov pomocou všeobecných formúl a samé algebraické výrazy sa stali objektami, s ktorými bolo možné uskutočňovať operácie ( L75;676).