FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viera (teológia rímskokatolícka)


viera ( teológia rímskokatolícka)

- je dar Božej milosti, ktorá nám predchádza; viera je v človeku, vnútorne lipne na ňom. Viera je v spolupatričnosti s nádejou a láskou. Pri ospravedlnení je vliata ako bezprostredný a trvalý účinok. Viera je základňou a koreňom každého ospravedlnenia, začiatku spásy, pričom však k uskutočneniu spásy vedie len v najtesnejšom spojení s nádejou a láskou ( L1368;385).