FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viera (ibn rušd)


viera ( Ibn Rušd)

- najnižší stupeň vedenia. Viera je potrebná masám, jepasívna, bez skúmania a dôkazov ( L23;192).