FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Viera (augustinus, a.)


viera ( Augustinus, A.)

- sa delí na vieru cirkvi a vieru jednotlivca. Viera cirkvi nie je to isté čo viera jednotlivca. Inštitucionalizovaná viera nevyhnutne speje k normatívnosti a dogmám, za čo platí rozchodom s ľuďmi a so skupinami, ktoré si vykladajú niektoré články jednej a tej istej viery do istej miery odlišne ( L91;91).