FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Videnie (lippmann, w.)


videnie (Lippmann, W.)

- poväčšinou nie je na začiatku: najprv si veci určíme, definujeme a až potom ich vidíme ( L1319;22).