FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta termodynamická tretia


veta termodynamická tretia

- Nernstova veta - znie: nie je možné dosiahnuť teplotu absolútnej nuly.

Podľa 3. termodynamickej vety sa pri ľubovoľnom izotermickom deji prebiehajúcom pri teplote absolutnej nuly zmena entropie sústavy rovná nule,

( S) = 0, S = S = konšt.
T -> 0 0

nezávisle od zmien akýchkoľvek iných stavovych veličín. M. Planck to doplnil predpokladom, že

S = 0,
0

pri absolutnej nule je entropia sustavy nulová. Mnohé vlastnosti látok stávajú sa pri T = 0 nezávislými od teploty. Preto nijakým procesom nie je možné ochladiť čistú tuhú látku na teplotu absolútnej nuly ( L472;441).