FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta protokolárna


veta protokolárna

- v novopozitivizme: čistý opis, logicky usporiadaný takým spôsobom, ako sa to robí v protokoloch z laboratórnych pozorovaní. Predmetom protokolárnych viet je vlastne vnútorná skúsenosť, pretože opísať možno iba to, čo je v nej, pretože nič iné nám nie je prístupné. Správnosť protokolárnych viet možno overiť iba bezprostrednou skúsenosťou. Protokolárne vety sú základom emepirickej vedy a jej zdôvodňovania.